Komunikat


Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w akcji promocyjnej.Aby skorzystać z promocji i otrzymać 50 zł gwarantowanej premii od Organizatora oraz 90 zł premii Groupon należy:

 1. w okresie od dnia 22.03.2016 roku do dnia 31.03.2016 roku spełnić łącznie następujące warunki:
  • nabyć kupon uprawniający do wzięcia udziału w Promocji. Nabycie Kuponu wiąże się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika wydatku w wysokości 5 zł. Każdy Kupon opatrzony jest indywidualnym i unikalnym kodem (numerem).
  • zarejestrować się w Aplikacji na stronie internetowej Serwisu Organizatora kontowymarzone.zpremia.pl, podając adres e-mail, oraz prawidłowy i kompletny nr kuponu Groupon
  • kliknąć udostępniony w Aplikacji link, a po przeniesieniu na stronę Banku prawidłowo złożyć Wniosek o Wymarzone Konto Osobiste oraz o Kartę Debetową MasterCard Debit
  • we Wniosku wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank do Organizatora informacji objętych tajemnicą bankową, w zakresie obejmującym informacje wskazane we Wniosku oraz w Regulaminie. Złożenie Wniosku powinno nastąpić po skorzystaniu przez Uczestnika z linku w Aplikacji;
 2. spełnić warunki określone w Regulaminie Oferty Specjalnej, w tym między innymi:
  • do dnia 15.04.2016 roku skutecznie zawrzeć z Bankiem umowę o Wymarzone Konto Osobiste oraz umowę karty debetowej MasterCard Debit lub umowę o naklejkę zbliżeniową,
  • do dnia 30.04.2016 w serwisie bankowości mobilnej założyć 3- miesięczną Lokatę Mobilną, utrzymać założoną lokatę do dnia jej zapadalności,
  • w okresie od dnia 01.05.2016 roku do dnia 01.07.2016 roku wykonać płatność lub płatności kartą wydaną do konta lub naklejką zbliżeniową na łączną kwotę co najmniej 100 zł w każdym z trzech miesięcy kalendarzowych (maj, czerwiec, lipiec). Wykonane płatności muszą być zaksięgowane na Wymarzonym Koncie Osobistym w systemie bankowym w tym samym miesiącu kalendarzowym.

Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie posiada bądź nie posiadała konta w Banku w okresie od 01.01.2015 roku do dnia złożenia Wniosku o zawarcie umowy o Wymarzone Konto Osobiste.

* Zawierasz lokatę na 2,6% w skali roku, a po spełnieniu warunków regulaminu Bank przyzna Ci dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,4% w skali roku.

Wymarzone Konto Osobiste prowadzone jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na zasadach określonych w "Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A." oraz "Tabeli Oprocentowania, Opłat, Prowizji i Limitów Transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu Zadłużenia w Koncie Osobistym

Organizatorem akcji promocyjnej jest sieć afiliacyjna Agora Performance, której właścicielem jest jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł wpłacony w całości. NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Zarób więcej i pomóż nam promować tę ofertę | Copyright © Agora SA